Bones idees i bons oradors

Benvinguts de nou a les sessions de coworking dels Vilabeca 2015!


Com a Vilabeques volem fer projectes que
 milloren la nostra ciutat i com ja sabem, per 
a poder "vendre" el nostre projecte és 
necessària una bona presentació i una 
bona oratòria. Doncs a això vam dedicar 
la nostra primera part de la sessió; vam 
estar analitzant la comunicació no verbal 
del debat a quatre que va tindre lloc la 
setmana passada amb les principals 
figueres polítiques del nostre país. 
D'aquesta anàlisi vam traure coses
molt interessants per a aplicar a nosaltres mateixos i també coses que mai deuríem fer!

En la segona part, vam exposar els projectes restants que tracten sobre:

-Assessorament laboral-formatiu per a joves.
-Creació departament de comunicació (no premsa)
-Oferta d'acampades científiques per a joves
-Projecte "Donants de memòria": història del nostre poble

Totes elles intenten solucionar problemes de la nostra ciutat, a més d'oferir noves activitats per tal de millorar-la i fer-la créixer.